Gå till innehåll

Byta lägenhet (Direktbyte)

Familj sitter på golvet

Livet kan förändras och boendesituationen likaså. Här finns samlad information för dig som funderar på ett lägenhetsbyte.

Direktbyte av lägenhet

När två hushåll byter bostad med varandra kallas det för direktbyte. Båda bytesparterna ska uppfylla kraven för direktbyte och kunna styrka dessa.

Kontakta vår uthyrning för att få en blankett att fylla i. Kom ihåg att båda parter som vill byta lägenhet skall skriva under blanketten. Varje ansökan prövas särskilt, vi har inga generella tillstånd.

Vid ett direktbyte sägs alltid det gamla hyreskontraktet upp och en lägenhetsbesiktning ska göras. Om besiktningen visar att någon av parterna blir ersättningsskyldig (för till exempel skador på golv, cylinderbyte etc) ska dessa kostnader vara betalda innan bytet kan genomföras, kostnaderna kan inte överlåtas. Byten godkänns endast mellan nuvarande kontraktsinnehavare.

Avsikten med bytet ska vara att bo permanent i den nya bostaden. Bilplatser och garage med separata avtal ingår inte i ett direktbyte.

Policy för direktbyte av bostad

För att vi ska godkänna ett direktbyte ska beaktansvärda skäl finnas, sådana skäl kan vara

  • förändringar i familjeförhållanden,
  • väsentligt ändrade ekonomiska förhållanden eller
  • studier eller arbete på annan ort.

Enligt hyreslagen kan du bara byta hyresrätt mot hyresrätt och du ska ha haft ditt hyreskontrakt hos oss i minst 12 månader. Dessutom ska den nya hyresgästen godkännas enligt vår uthyrningspolicy.

Om hyresgästen eller bytesparten bott kortare tid än ett år i respektive lägenhet behöver hyresvärden endast i undantagsfall ge samtycke. Då måste hyresgästen på grund av en oförutsedd händelse (exempelvis dödsfall i familjen) ha ett mycket stort behov av att omgående få en annan lägenhet.

Hyresvärden ska inte heller ge sitt samtycke om hyresvärden misstänker att någon som är delaktig i bytet kommer till stånd, avtalat om eller tagit emot otillåten ersättning (så kallad svarthandel med hyreskontrakt).

Vi gör den slutgiltiga bedömningen om bytet kan genomföras. Villkoren för att göra ett direktbyte anges i Jordabalken 12 kap 35 §. Om det inte finns något godtagbart skäl till direktbytet kan vi neka det. Båda parterna ska vara godkända. Om oriktiga uppgifter har lämnats vid ansökan kan lägenheten/lägenheterna sägas upp enligt hyreslagen § 42.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 april 2024
Publicerad:
26 januari 2024