Gå till innehåll

Förråd och förvaring

Förråd fyllt av kartonger.

Det är viktigt att tänka på vad du förvarar var, för trivseln och för säkerhetens skull. Till lägenheten hör ett förråd där du kan förvara dina saker. Barnvagnar, cyklar och rullatorer förvaras på särskilda uppställningsplatser. Utrymningsvägar som exempelvis trapphus och loftgångar måste hållas fria från saker så att räddningspersonal kan komma fram.

Förvaring i förråd

Till din lägenhet hör ett förråd där du kan förvara dina saker. De flesta förråd finns på vind eller i källare och är märkta med ditt lägenhetsnummer. Använd det förråd som tillhör din lägenhet.

  • Lås alltid ditt förråd med hänglås. Du är ansvarig för ditt förråd och ser till att låsa det med ett hänglås och att hålla det låst. Titta till ditt förråd emellanåt.

Stäng alltid dörrar till vind och källare

  • Tänk på att dörrar till vind och källare alltid ska hållas stängda med tanke på brand och inbrott. Det är särskilt viktigt när det gäller branddörrar.

Var försiktig med vad du förvarar i ditt förråd

  • Inga brandfarliga ämnen får förvaras i förrådet. Tänk på att detta även gäller förvaring av gasolbehållare.
  • Förvara smart. Var noga med hur du förvarar dina saker i förrådet. Är förrådet kallt och fuktigt är plastlådor att föredra.
  • Tänk på att förvara sånt som tål temperaturväxlingar och luftfuktighet. Vi ersätter aldrig föremål som skadas i förrådet.
  • Om du förvarar textiler, som exempelvis gardiner och kläder i förrådet packa då i vakumpåsar så att malen, fukt samt mögelangrepp och dålig lukt håller sig borta.
  • Även om vinds- och förrådsutrymmen omfattas av hemförsäkring så täcker den inte alltid stöldbegärlig egendom, som exempelvis värdefull konst, antika föremål eller ny elektronik.
  • Det är även värt att tänka efter vilka saker som har affektionsvärde för en själv, som foton exempelvis. Dessa kan ha större värde än vad hemförsäkringen täcker.
  • Ingen förvaring i trapphus eller loftgångar
  • För att förebygga brand och att säkerställa en effektiv utrymning i en nödsituation, ska trapphus, loftgångar och entréer hållas fria från löst material som till exempel barnvagnar, cyklar, rullatorer, pulkor, mattor, skor mm.

Barnvagnar

Om det inte finns någon särskild uppställningsplats eller barnvagnsförråd i ditt trapphus måste du ta in vagnen i lägenheten. Av säkerhetsskäl får du aldrig förvara barnvagnen inne i trapphuset eftersom det betraktas som en utrymningsväg där passagen måste hållas fri.

Cykelförvaring

Cykelförvaring sker på olika sätt i våra bostadsområden. Vi har cykelrum i markplan och cykelrum i källaren. Generellt finns dessa i huvudbyggnad, fristående byggnad eller utomhus med/utan skärmtak.

Av säkerhetsskäl får du aldrig parkera din cykel inne i trapphuset eftersom det betraktas som en utrymningsväg där passagen måste hållas fri.

Tänk på vad du förvarar på balkong och uteplats.
Förvara inget brandfarligt på din uteplats till exempel brännbara vätskor.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024
Publicerad:
26 januari 2024