Gå till innehåll

Snöröjning och halkbekämp­ning

Snöröjningsfordon.

Under vintersäsongen är det många som jobbar med att öka framkomligheten. Det är ett systematiskt arbete som görs utifrån bestämda prioriteringar. Här kan du läsa om vem som har ansvar för vad och hur vi prioriterar snöröjning och halkbekämpning i våra bostadsområden.

Vem sköter vad?

Snöröjning och halkbekämpning runt våra fastigheter sköts av entreprenörer. De ser till att göra framkomliga vägar till parkeringar, miljöhus och tvättstugor. De röjer och skottar också snö vid entréer.

Under vintersäsongen övervakar vår entreprenör ihop med oss på Falab/Libo väder och vägar - dygnet runt. Det gör vi för att snabbt kunna ta beslut om vad som behöver göras, till exempel sätta in halkbekämpning och/eller snöröjning. Under vintersäsongen utförs även översyn av istappar och snö på platta tak genom ronderingar.

Har du egen uteplats/täppa, entré eller trappa ansvarar du själv för snöröjning och halkbekämpning inom områdets yta.

Lindesbergs kommun sköter snöröjning och halkbekämpning vid övriga trottoarer och kommunala vägar som gator, torg, gång-och cykelvägar.


Hur prioriterar vi?

All snö och is går inte att bekämpa på en och samma gång. Därför har vi delat upp våra områden i två prioriteringsklasser:

  1. Samhällsfunktioner
    Vägar för samhällsfunktioner som äldreboende, serviceboende, vårdcentralen, förskolor, affärer.

  2. Bostäder
    Trafikerade ytor i våra områden.
    Mindre vägar.

Samhällsfunktioner har högsta prioritet och snöröjs samt halkbekämpas därför först. När dessa är färdigröjda börjar arbetet med våra bostäder där trafikerade ytor prioriteras och därefter mindre vägar. Om det snöar väldigt mycket kan det betyda att vi behöver köra flera omgångar i prioritet 1 innan vi kan fortsätta med prioritet 2.

När snöröjs mitt bostadsområde?

Turordningen för våra bostadsområden sker utifrån jämnt eller ojämnt veckonummer och gäller för gemensamma ytor. Kvarter som tas om hand sist den jämna veckan - tas om hand först den ojämna veckan. För de områden som ligger i mitten av turordningen blir det ungefär detsamma oavsett vilket veckonummer det är.

När halkbekämpar ni hos mig?

Halkbekämpningen sker efter snöröjning. Vi gör alltid vårt allra bästa för att säkerställa säkerheten för dig som hyresgäst.

Sandupptagning på våren

Under våren sker sandupptagning. Sanden ska vara upptagen till den 30 april eller när vädret tillåter. När detta sker informeras genom skyltning i det aktuella området.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 april 2024
Publicerad:
26 januari 2024