Gå till innehåll

Sopsortering

Ett soprum med röd yttervägg och en portal in till sopkärlen i brunt och grönt.

I ditt bostadsområde finns det, lite beroende på var du bor, miljöhus, miljörum eller fristående sopkärl där du som hyresgäst sorterar ditt avfall. Vad du får slänga är tydligt markerat på eller ovanför varje sopkärl. Det avfall som inte får slängas hos oss ska lämnas in till någon av kommunens återvinningscentraler.

Tack vare att du sorterar dina sopor så kan ditt avfall återvinnas. Här följer några tips på hur och var du slänger dina sopor.

Hur ska jag sortera?

  • Matavfall - allt matavfall, frukt- och grönsaksrester lägger du i den bruna papperspåsen och slänger i kärlet för matavfall.
  • Restavfall - de sopor som inte har ett eget kärl sorteras som restavfall.
  • Exempel på dessa är kuvert, textil, blöjor, kattsand, lecakulor och hushållspapper.

I vissa av våra fastigher finns också kärl för följande sortering:

  • Papper och plast - Sortera noggrant så kan de återvinnas och komma till användning igen. Tänk på att vika ihop kartongerna så att mer får plats i kärlet.
  • Ljuskällor och batterier - läs noga vad du får kasta. Porslin och glas får inte kastas bland glödlamporna.
  • Glas och metall - Sortera noggrant så att det kan återvinnas.

 

Lämnas på återvinningscentral

Allt som inte kan sorteras i din fastighet ska du ta till återvinningscentralen. Exempel på avfall som lämnas in på återvinningscentralen är: möbler, elektronik, farligt avfall, trädgårdsavfall eller stora mängder sopor.

Läs mer på Lindesbergs kommuns hemsida om Avfall och återvinning

 

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 april 2024
Publicerad:
25 januari 2024