Människor har olika referensramar. En del blir störda av sådant som andra inte bryr sig om. En del är kvällsmänniskor,
andra trivs bäst i arla morgonstund. För att ett myller av människor ska fungera tillsammans och trivas bra,
krävs alltså att man tar hänsyn till varandra - både inom den egna lägenheten och i gemensamma ytrymmen.

             Störningar
 • Förvarna gärna dina grannar om du ska ha fest
 • Dina gäster är ditt ansvar. Det gäller både i lägenheten, i trapphus, ute på gården osv.
 • Är en störning kraftig och inträffar efter kontorstid, så kan du ringa 0581-870 15, Securitas har då
  störningsjour. En hyresgäst som återkommande stör sina grannar kan förlora rätten till lägenheten.

  Balkong och uteplats
 • Använd inte balkongen för att piska och skaka mattor - det dammar.
 • Använd elgrill om du vill grilla, för att undvika os och rök.
 • Undvik att röka på balkongen, eftersom många är allergiska och tycker att cigarettrök är obehaglig.
 • Mata inte fåglar från balkongen, spilld mat kan locka till sig råttor och möss.

  Delat ansvar för gemensamma utrymmen
 • Rökförbud gäller i trapphus, hissar, tvättstuga, vind, källare och cykelrum.
 • Hushållssopor ska källsorteras, paketeras väl och kastas enligt hyresvärdens anvisningar.
  För grovsopor finns också speciella anvisningar, fråga oss.
 • Cyklar och barnvagnar får inte ställas i trapphus, eftersom de står i vägen vid städning och
  blockerar vid utrymning eller sjuktransporter.

  Tvättstugan - ett rent nöje
 • Torka av golv, maskiner och bänkar när du är klar.
 • Följ de skötselanvisningar som gäller för maskiner, tumlare och annan utrustning.
 • Använd ALLTID tvättpåse om du tvättar behå med byglar.
 
 
Senast uppdaterad
Libo Admin
2017-06-29
Copyright © LIBO 2024 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools