Det är mycket viktigt att du som hyresgäst har en hemförsäkring
ifall något skulle hända ditt boende. Om du saknar hemförsäkring
och något oförutsett inträffar kan det leda till att du inte får någon
ekonomisk ersättning för de kostnader som uppstår vid exempelvis
vattenskada, brand eller inbrott.
 
Tips för att skydda dig mot brand i lägenheten kan du läsa om i
bifogad PDF fil nedan.
 
Skydda dig mot brand.pdf1 Mb
Senast uppdaterad
Libo Admin
2017-06-30
Copyright © LIBO 2023 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools