Regler för uthyrning

För att vårt samarbete ska fungera smidigt gäller följande för dig som Hyresgäst hos FALAB/LIBO:

Du ska ha fyllt 18 år.
Du ska inte ha någon hyresskuld eller andra betalningsanmärkningar.
Du ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
Du ska kunna betala hyran med din inkomst. Med inkomst menar vi lön i minst 6 månader, pension, företagarinkomst, a-kassa, ersättning från Försäkringskassan, etableringsersättning i minst 6 månader, studiebidrag, av Lindesbergs kommun styrkt försörjningsstöd.

Även när du flyttar inom FALAB/LIBO ställs krav på att du ska ha skött dina hyresinbetalningar och i övrigt inte ha några anmärkningar som Hyresgäst. Vi tar en kreditupplysning innan du blir godkänd som hyresgäst.

För att ställa dig i vår bostadskö ska du göra en Kundanmälan under Mina sidor. Du kan registrera dig och börja samla poäng från det du har fyllt 16 år.

När du fått ett erbjudande om en lägenhet hos FALAB/LIBO så är det viktigt att komma ihåg att svara JA eller NEJ på detta erbjudande innan svarstiden har gått ut. Om man missar att svara på två erbjudande så blir man spärrad i tre månader innan man kan söka lägenhet igen. Du kan fortfarande samla poäng under denna period

 

Antal personer per lägenhet

FALAB/LIBO har riktlinjer för hur många personer som får bo i en och samma bostad. Detta har vi för att förhindra osunda boendeförhållanden, dels för de som bor trångt och dels för de kringboende som påverkas.

Boende per lägenhet:

  • Upp till 50 kvadratmeter, max tre personer
  • Upp till 70 kvadratmeter, max fyra personer
  • Upp till 90 kvadratmeter, max sex personer
  • Upp till 110 kadratmeter, max åtta personer
  • Upp till 120 kvadratmeter, max tio personer

Förändring av antal familjemedlemmar under boendetiden och tillfälliga besökare omfattas inte.

 

När du fått en lägenhet hos FALAB/LIBO

När du har fått en lägenhet hos FALAB/LIBO så försvinner dina poäng och du blir spärrad i sex månader innan du kan söka en ny lägenhet. Däremot så kan du samla nya poäng under denna period.

 

Senast uppdaterad
Libo Admin
2022-04-25
Copyright © LIBO 2022 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools