Verksamhetens mål

Ägaridé: LIBO ska "vara ett instrument i utvecklingen av kommunen som en attraktiv och efterfrågad bostadsort genom att erbjuda ett varierat utbud och förvaltning av bostäder och andra fastigheter med målet att bidra till ökad livskvalitet, tillväxt, inflyttning samt integration".

Syftet med bolaget är att erbjuda kommuninvånarna goda bostäder till acceptabla och förutsägbara kostnader samt inta en aktiv roll som kommunens instrument i fastighets- och bostadsförsörjningsfrågor inom Lindesbergs kommun. LIBO ska i sin förvaltning sträva efter långsiktig kostnadseffektivitet. 

Årets verksamhet

Under året har vi fokuserat på driftkostnadsbesparingar för att möta minskade intäkter. Vidare har vi även bedrivit ett flertal integrationsprojekt där integration avser ålder-, etnisk- och socialgruppsintegration.

 

Vår verksamhet FALAB LIBO 2022.pdf2 Mb
ÅR2022 LIBO.pdf7 Mb
ÅR2022 FALAB.pdf8 Mb
Vår verksamhet FALAB LIBO 2021.pdf2 Mb
Vår verksamhet FALAB LIBO 2020.pdf7 Mb
Vår verksamhet FALAB LIBO 2019.pdf3 Mb
FALAB ÅR2021pdf.pdf10 Mb
LIBO ÅR2021.pdf9 Mb
ÅR2020 Fastigheter i Linde AB.pdf4 Mb
ÅR2020 Lindesbergsbostäder AB.pdf4 Mb
ÅR2019 FALAB.pdf6 Mb
ÅR2019 LIBO.pdf5 Mb
ÅR2018 FALAB.pdf5 Mb
ÅR2018 LIBO.pdf5 Mb
Senast uppdaterad
Libo Admin
2023-07-07
Copyright © LIBO 2024 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools