Tillgänglighetsredogörelse

Lindesbergsbostäder AB (LIBO) och Fastigheter i Linde AB (FALAB) står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen.

Det här sidan beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss.

 

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen i dagsläget är otillgängliga.

 

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från libo.se i något annat format kan du kontakta oss via e-post libo@libo.se alternativt telefonnummer 0581–87000.

 

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, så meddela oss så att vi får veta att problemet finns. Kontakta oss via e-post libo@libo.se alternativt telefonnummer 0581–87000.

 

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det. Du når DIGG via e-postadressen info@digg.se alternativt telefonnummer 0771-11 44 00.

 

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är inte helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Här följer de brister i tillgängligheten på webbplatsen som vi känner till:

Navigering med tangentbord fungerar inte korrekt på alla sidor.

PDF-filer är inte tillgänglighetsanpassade.

Alla filmer och ljud finns inte i alternativa format.

 

Oskäligt betungande anpassning

Lindesbergsbostäder AB (LIBO) och Fastigheter i Linde AB (FALAB) åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

 Vi åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning av FALAB/LIBO:s nuvarande webbplats enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Detta på grund av att FALAB/LIBO behöver lägga sina resurser på den kommande versionen av webbplatsen.
 

Mina Sidor

Den inloggade delen av Mina sidor ligger i ett separat IT-system, det systemet är inte tillgänglighetsanpassat enligt Webbdirektivet.

Sidor med publicerande lägenheter

Sidor där lägenheterna publiceras uppfyller inte tillgänglighetskravet enligt Webbdirektivet. Dessa sidor ligger i samma system som Mina sidor.

 

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av libo.se Senaste bedömningen gjordes den 22 september 2020.

Granskningsmetod: Diverse tillgänglighetsverktyg.

Webbplatsen publicerades officiellt första gången 2011, nuvarande utformning publicerades 2015.

Redogörelsen uppdaterades senast den 22 september 2020.

Senast uppdaterad
Libo Admin
2020-09-22
Copyright © LIBO 2024 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools