Hagaberg ska bli framtidens stadsdel i Lindesberg

Nu pågår arbetet med att utveckla området Hagaberg i Lindesberg med fokus på våra hyresbostäder på Björkhyttevägen och Lingonvägen. Syftet är att  skapa en stadsdel som är hållbar ur flera aspekter, både socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Det är FALAB och LIBO som tillsammans med Lindesbergs kommun står bakom projektet. 

 

En av anledningarna är att både hus och utemiljöer är i stort behov av renovering på grund av ålder och slitage. Utöver det handlar projektet om hur vi genom bostadsbyggande, stadsdelsutveckling och stark samverkan mellan oss på FALAB/LIBO och kommunens övriga förvaltningar och bolag – men också med de boende – kan skapa mer jämställda, trygga och attraktiva områden i Lindesberg. 

 

 

Hållbar stadsdel

Större delen av hyresbostäderna på Hagaberg byggdes på 70-talet för att möta det bostadsbehov som kom när Volvo startade sin fabrik här i Lindesberg. Husen och lägenheterna är nu i stort behov av renovering av rent tekniska skäl, men arbetet kommer att fokusera på långt mer än enbart renovering och byggnation. I projektet samverkar flera av kommunens förvaltningar och bolag med andra viktiga samhällsaktörer, som till exempel föreningslivet, för att skapa ett helhetsperspektiv kring alla frågor som tillsammans påverkar de boendes livsmiljö. Arbetet kommer att fokusera på hållbarhet ur ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt perspektiv. Med det menar vi att de insatser vi gör ska fungera bra för alla som bor på området idag men också för kommande generationer.

 

Boendeinflytande

Det är många som på olika sätt kommer att bli involverade i projektet, men den viktigaste rollen har i slutändan ni som bor på området. Vi har haft samtal med flera av er kring hur ni upplever er boendemiljö. Vad är bra och vad skulle ni vilja förändra? Allt som lyfts i våra samtal mer er tas med i det fortsatta arbetet och ligger till grund för flera av de beslut vi kommer att ta.  

 

Tidplan och status

Just nu håller vi på med en kartläggning kring området för att kunna ta kloka beslut för framtiden. Under sommaren 2021 kommer i lägga fram förslag på hur vi vill utveckla Hagabergsområdet. Vi räknar med att projektet kommer att pågå i minst 15 år.

 

 

Senast uppdaterad
Libo Admin
2022-04-29
Copyright © LIBO 2024 All Rights Reserved.   

    

CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools
CMS Verktyg NET, ingår i CITK Tools