Gå till innehåll

Redogörelse för webbplatsens tillgänglighet

Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Den här sidan beskriver hur libo.se uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från libo.se som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Meddela oss vilket innehåll du behöver som inte är tillgängligt.
Svarstiden är normalt några dagar.

Du kan kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning, Digg, har ansvaret för tillsyn över lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Du kan anmäla till Digg om du tycker att vår digitala service har brister i tillgänglighet.

Du kan också anmäla till Digg om du tycker att vår bedömning av vad som är oskäligt betungande ska granskas, om du tycker att vår tillgänglighetsredogörelse har brister eller om du tycker att vi inte har hanterat din begäran om tillgängliggörande korrekt.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

  • Bilder i PDF-dokument kan sakna eller ha felaktiga textalternativ.
  • Videofilmer saknar syntolkning.
  • Vissa PDF-dokument är inte korrekt gjorda (taggade) för att fungera med skärmläsare.
  • Läsordningen kan vara felaktig i PDF-dokument.
  • En del sidor i pdf-filer är inskannade och saknar uppläsningsmöjlighet då de baseras på dokument som inte är digitaliserade.

Vi arbetar kontinuerligt med att åtgärda kända tillgänglighetsproblem.

Oskäligt betungande anpassning

Fastigheter i Linde AB och Lindesbergsbostäder AB åberopar undantag för oskäligt betungande anpassning enligt 12 § lagen om tillgänglighet till digital offentlig service för nedanstående innehåll.

Vi har pdf-filer på webbplatsen som inte är fullt tillgängliga.

Hur vi testar webbplatsen

Vi har gjort en intern testning av hela libo.se med webbpubliceringsverktyget Sitevisions egen validerings-, länk- och tillgänglighetskontroll vid publicering.

Vi genomför länk- och tillgänglighetskontroll en gång i månaden på hela webbplatsen med hjälp av Sitevisions inbyggda funktion.

Varje sida kontrolleras vid publicering med Sitevisions inbyggda länk- och tillgänglighetskontroll.

Webbplatsen publicerades XXXXXXXX.
Redogörelsen uppdaterades senast den 2024-02-23.


Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 februari 2024
Publicerad:
21 februari 2024