Gå till innehåll

Medias granskning av FALAB

Vitt kontor med röda och gröna detaljer med namnen falab och libo på fasaden.

Med anledning av medias granskning av FALAB:s policydokument och inköp vill vi förtydliga följande fakta.

Inledningsvis vill vi klargöra att det företag som media granskat är
Fastigheter i Linde AB.
Lindesbergsbostäder AB (LIBO) och dess hyresgäster berörs INTE av det som omnämns i media.

I de påståenden som media gör beträffande Fastigheter i Linde AB finns felaktigheter. Följande gäller:

Fastigheter i Linde AB har inga hemliga policydokument. Bolaget är kommunägt, men verkar på en konkurrensutsatt marknad och har till del egna policys som skiljer sig från kommunens regelverk.

De fakturor som media granskat avser inte 1 år, utan är de sammanslagna beloppen avseende 4 hela kalenderår.

Beloppen ger i sig felaktigt intrycket av att vara högre än de är, då Fastigheter i Linde AB lyfter av momsen.

Det är vår uppfattning att de köp av arbetskläder m.m. som gjorts ligger inom gränsen för direktupphandling. I denna fråga har vi inlett en utredning med externa jurister för att säkerställa att direktupphandlingarna legat inom tillåtna gränser.

Vi svarar, i enlighet med den skyldighet som föreligger, på frågor och hänvändelser från allmänheten skyndsamt. För att undvika missförstånd, eller för att hinna säkerställa att rätt information föreligger, kan vi också välja att lämna skriftliga svar, bl.a till media. Vi har svårt att se att detta skulle vara klandervärt.

Det som i media anges som ”profilkläder” är arbetskläder för personalens tjänsteutövning. Arbetskläderna profileras enligt vår design med loggor och text för att vara kända i våra kontakter med kunder. Dessa kläder kan vara allt från ”snickarbyxor” till regnställ och jackor, då all vår personal deltar i kontakter med hyresgäster året runt. Fastigheter i Linde AB följer det skatterättsliga regelverket avseende arbetskläder till anställda.

Fastigheter i Linde AB agerar på en konkurrensutsatt marknad. Som ett led i vår marknadsföring deltar vi löpande i olika events. Som ett led i detta har vi marknadsfört oss vid diverse golftävlingar under åren, där vi bl.a har synliggjort oss via golfbollar med vårt firmanamn, sk. ”give aways”, till kunder, potentiella och befintliga. Padelbollarna köps in i samma syfte. Det är vår bedömning att kostnaden för dessa ”give-aways” står i proportion till marknadsföringsvärdet och är i enlighet med gällande regelverk. 

Av de 4 år som media granskat utgörs två år av en period där vi, likt alla andra, är svårt märkta av pandemins härjningar och där Fastigheter i Linde AB fått genomföra stora effektiviseringar/ besparingar som ställt stora krav på personalen. Under den perioden har vi värnat om vår personal och satsat på personalomvårdnad, allt inom budget. Det är vår uppfattning att det är den omtanken om personalen som granskas av media. 

Om den granskning som vi själva kommer att genomföra skulle visa att vi har agerat felaktigt kommer vi naturligtvis att rätta detta. Men stor omtanke om personalen kommer fortsatt att prioriteras för att våra hyresgäster skall mötas av engagerade och kunniga medarbetare samt att Fastigheter i Linde AB skall framstå som en attraktiv arbetsgivare. 

Fastigheter i Linde AB 
Roger Sixtensson

Sidinformation

Senast uppdaterad:
31 maj 2024
Publicerad:
27 mars 2024